Milestones


 • Image
  Registration
  Registration as Members of Koperasi Az-Zahabi Selangor Berhad is now reopened. Please note that a...
 • Image
  MAT #1
  Mesyuarat Agung Tahunan yang Pertama telah berlangsung pada 18 Mac 2015 di Dewan Kuliah Qaisser...
 • Image
  MAT #3
  Mesyuarat Agung Tahunan yang Ketiga telah berlangsung pada 2 Disember 2019 di Bilik Dahlia, Kelab...
 • Image
  Penubuhan Koperasi
  Koperasi Az-Zahabi Selangor Berhad (B-4-1029) tertubuh setelah Mesyuarat Agung Permulaan yang...

Aturan


 • Image
  UUK 1: PERMULAAN
  Tajuk dan mula berkuatkuasa 1. 1. Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil...
 • Image
  UUK 2: NAMA
  Nama 4. 1. Menurut subseksyen 7(4) dan (5) Akta, Koperasi ini hendaklah dinamakan Koperasi...
 • Image
  UUK 3: MATLAMAT
  Matlamat 7. 1. Menurut subseksyen 4(1) Akta, matlamat Koperasi ini ialah untuk meningkatkan...
 • Image
  UUK 4: KEANGGOTAAN
  Anggota 10. 1. Anggota Koperasi ini termasuklah seseorang yang turut sama dalam permohonan...
 • Image
  UUK 5: ORGANISASI
  Mesyuarat agung 25. 1. Tertakluk kepada peruntukan Akta, Peraturan, arahan atau garis panduan...
 • Image
  UUK 6: HARTA & WANG
  Wang dan kumpulan wang Koperasi 53. 1. Wang dan kumpulan wang Koperasi boleh mengandungi — (a)...
Messages