Aturan


 • Image
  UUK 1: PERMULAAN
  Tajuk dan mula berkuatkuasa1. 1. Undang-undang Kecil ini boleh...
 • Image
  UUK 2: NAMA
  Nama4. 1. Menurut subseksyen 7(4) dan (5) Akta, Koperasi ini hendaklah...
 • Image
  UUK 3: MATLAMAT
  Matlamat7. 1. Menurut subseksyen 4(1) Akta, matlamat Koperasi ini ialah...
 • Image
  UUK 4: KEANGGOTAAN
  Anggota10. 1.  Anggota Koperasi ini termasuklah seseorang yang turut...
 • Image
  UUK 5: ORGANISASI
  Mesyuarat agung25. 1. Tertakluk kepada peruntukan Akta, Peraturan, arahan atau...
 • Image
  UUK 6: HARTA & WANG
  Wang dan kumpulan wang Koperasi53. 1. Wang dan kumpulan wang Koperasi boleh...
Messages