MAT #1

2019-11-10 00:40:53

Mesyuarat Agung Tahunan yang Pertama telah berlangsung pada 18 Mac 2015 di Dewan Kuliah Qaisser Darussalam, Damansara Perdana.

Pengurusan Koperasi memaklumkan bahawa operasi Koperasi bergantung sepenuhnya kepada prasarana atas talian. Memandangkan prasarana tersebut masih lagi dalam pembinaan maka Koperasi masih lagi belum beroperasi seperti yang dirancang. 

Mesyuarat seterusnya membuat beberapa pindaan kepada had-had keterhutangan dan pelaburan Koperasi serta menerima-pakai Aturan Akaun Simpanan Khas Tunai dan Unit Emas sebagai asas prasarana atas talian Koperasi.

Messages