MAT #3

2020-02-11 13:30:34

Mesyuarat Agung Tahunan yang Ketiga telah berlangsung pada 2 Disember 2019 di Bilik Dahlia, Kelab Raintree Kuala Lumpur.

Pengurusan Koperasi memaklumkan bahawa operasi Koperasi masih lagi belum beroperasi seperti yang dirancang. 

Mesyuarat seterusnya membuat beberapa pindaan kepada had-had keterhutangan dan pelaburan Koperasi serta menerima-pakai Aturan-Aturan;

  1. iWakalah (Aset Digital berasaskan Emas & Eko-Sistem Fintech) 
  2. Green Annuity (Solar Business) 
  3. e-Rahn (Perniagaan Ar-Rahn )  

Messages