Aturan


Image
UUK 1: PERMULAAN
Tajuk dan mula berkuatkuasa1. 1. Undang-undang Kecil ini boleh...
Image
UUK 2: NAMA
Nama4. 1. Menurut subseksyen 7(4) dan (5) Akta, Koperasi ini hendaklah...
Image
UUK 3: MATLAMAT
Matlamat7. 1. Menurut subseksyen 4(1) Akta, matlamat Koperasi ini ialah...
Image
UUK 4: KEANGGOTAAN
Anggota10. 1.  Anggota Koperasi ini termasuklah seseorang yang turut...
Image
UUK 5: ORGANISASI
Mesyuarat agung25. 1. Tertakluk kepada peruntukan Akta, Peraturan, arahan atau...
Image
UUK 6: HARTA & WANG
Wang dan kumpulan wang Koperasi53. 1. Wang dan kumpulan wang Koperasi boleh...
Messages