Aturan


Image
UUK 1: PERMULAAN
Tajuk dan mula berkuatkuasa 1. 1. Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil...
Image
UUK 2: NAMA
Nama 4. 1. Menurut subseksyen 7(4) dan (5) Akta, Koperasi ini hendaklah dinamakan Koperasi...
Image
UUK 3: MATLAMAT
Matlamat 7. 1. Menurut subseksyen 4(1) Akta, matlamat Koperasi ini ialah untuk meningkatkan...
Image
UUK 4: KEANGGOTAAN
Anggota 10. 1. Anggota Koperasi ini termasuklah seseorang yang turut sama dalam permohonan...
Image
UUK 5: ORGANISASI
Mesyuarat agung 25. 1. Tertakluk kepada peruntukan Akta, Peraturan, arahan atau garis panduan...
Image
UUK 6: HARTA & WANG
Wang dan kumpulan wang Koperasi 53. 1. Wang dan kumpulan wang Koperasi boleh mengandungi — (a)...
Messages