Aturan


Image
UUK 1: PERMULAAN
Tajuk dan mula berkuatkuasa 1. 1. Undang-undang Kecil ini boleh...
Image
UUK 2: NAMA
Nama 4. 1. Menurut subseksyen 7(4) dan (5) Akta, Koperasi ini hendaklah...
Image
UUK 3: MATLAMAT
Matlamat 7. 1. Menurut subseksyen 4(1) Akta, matlamat...
Image
UUK 4: KEANGGOTAAN
Anggota 10. 1.  Anggota Koperasi ini termasuklah seseorang...
Image
UUK 5: ORGANISASI
Mesyuarat agung 25. 1. Tertakluk kepada peruntukan Akta, Peraturan,...
Image
UUK 6: HARTA & WANG
Wang dan kumpulan wang Koperasi 53. 1. Wang dan kumpulan wang Koperasi...
Messages